Całkowita Przemiana Materii (CPM)

kalkulator

Całkowita Przemiana Materii (CPM)

WZÓR

Całkowita Przemiana Materii (CPM) = PPM x współczynnik aktywności fizycznej PAL


FORMULARZ


#magicfitcatering